1. Polska 70 lotów
2. Hiszpania 24 loty
3. Włochy 12 lotów
4. Francja 6 lotów
5. Grecja 6 lotów
6. Stany Zjednoczone 6 lotów
7. Wielka Brytania 5 lotów
8. Belgia 4 loty
9. Cypr 4 loty
10. Norwegia 4 loty
11. Portugalia 4 loty
12. Chorwacja 3 loty
13. Austria 2 loty
14. Dania 2 loty
15. Egipt 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Meksyk 2 loty
18. Niemcy 2 loty
19. Szwajcaria 2 loty
20. Tunezja 1 lot
21. Węgry 1 lot